بازار را خیلی ساده تحلیل کنید!

بازار را خیلی ساده تحلیل کنید! یکی از ویژگیهای عجیب تحلیل تکنیکی ارتباط آن بین کارایی و پیچیدگی آنالیز است. بسیاری از معامله گران تازه کار معتقدند که هر چقدر نمودار و مشغول استفاده از ابزارهای فنی متنوعی باشد ، این تحلیل قوی است و می توان با اطمینان از نتایج آن اطمینان کرد. این…

ادامه مطلب