رسم بهتر حمایت و مقاومت

رسم بهتر حمایت و مقاومت ترفندهایی برای ترسیم خوب تر حمایت و ایستادگی روش‌های متعددی برای ترسیم حمایت و پایداری موجود هست . ولی با این وجود خرید و فروش گران تازه‌کار معمولاً نمی‌توانند این سطح ها را به صحت ترسیم نمایند . در‌این مطلب میخواهیم با ریزه‌کاری‌های ترسیم سطح ها حمایت و پایداری آشنا شویم . در اینجا انگیزه ما ارائه ترفندهایی است که می توانند سطح های حمایت و ایستادگی را با اعتنا بالایی اکران دهند . دکترصادقیان رسم بهتر حمایت و مقاومت   هر چیزی که در نمودار می باشد را تمیز کنید!…

ادامه مطلب