اصلاح یا کورکشن (Correction) نزولی چیست؟

اصلاح یا کورکشن (Correction) اصلاح یا کورکشن (Correction) تصحیح یا این که کورکشن ( Correction ) کاهشی چیست؟ هیچ بازار مالی را نمیتوان پیدا کرد که تا ابد رویش نماید . حتی‌در نمودارهای تکنیکال نیز مدام شاهد حرکاتی موج مدل هستیم که در قبال رالی‌های افزایشی تشکیل میشوند  که به آن تصحیح یا این که کورکشن گفته می گردد . تصحیح بازار تکان قیمتی محدودی در قبال پروسه دارای اهمیت ( رو به بالا یا این که روبه پایین ) است . به حیث میرسد که در اصلاح‌ها , بازار به سطح های منصفانه‌ای سقوط می نماید , مخصوصا در صورتی‌که پیش از آن شاهد رویش پر سرعت قیمت‌ها بوده باشیم .…

ادامه مطلب