ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

 

ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

NAV مخفف واژه و کلمه Net Asset Value و به معنای ارزش خالص میزان دارایی است . درواقع NAV نشان‌دهنده کل خالص بها

دارایی‌های یک کمپانی و یا این که صندوق سرمایه‌گذاری است . این شاخص معیاری استانداردشده قلمداد میشود که می‌توان از آن

به‌منظور انجام مقایسه کارایی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده نمود . به‌عبارت‌دیگر بها دارایی‌های خالص , شاخصی

در بورس اوراق بهادار است که برای ارزش‌یابی و برآورد بها ذاتی دارایی‌های شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری , به کارگیری

می گردد .

 

بها خالص دارایی ( NAV ) چه گونه آنالیز می‌شود؟

بها خالص بودجه , بها خالص یک صندوق یا این که کمپانی را نشان میدهد و بر پایه ی کل دارایی‌های گروه و کل بدهی‌های آن

ارزیابی می‌گردد . بنابراین که بها کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن تیم , برابر است گران بها خالص دارایی‌ها یا این که NAV آن گروه .

NAV= بدهی‌ها – بها کل دارایی‌ها

 

قیمت خالص میزان دارایی به ازای هر سهم ( NAVPS ) به چه شکل آنالیز می‌شود؟

جهت ارزش‌یابی هر واحد صندوق یا این که سهام کمپانی سرمایه‌گذاری , می بایست خالص قیمت بودجه به ازای هر سهم

( Net Asset Value Per Share ) را آنالیز کنیم که برابر است با :

روش‌های دیگر بررسی بها خالص دارایی ( NAV )

روش‌های دیگر بررسی NAV بیش‌تر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورداستفاده قرار می گیرد .

ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

شیوه اولیه :

NAV = قیمت افزوده دارایی‌های غیرجاری + سرمایه در گردش خالص + بها افزوده سرمایه‌گذاری‌ها

بها افزوده سرمایه‌گذاری‌ها برابر گرانبها روز سرمایه‌گذاری منهای بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها است .

سرمایه در گردش خالص هم عبارت است از دارایی‌های روان منهای بدهی‌های روان , همینطور بها افزوده دارایی‌های غیر روان از

تفریق بها روز دارایی‌های غیر روان و بهای تمام‌شده بودجه غیر سرازیر به دست میاید .

 

شیوه دوم :

NAV = بها روز بدهی‌ها – ( مجموع قیمت روز دارایی‌های روان + بها روز سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها + قیمت روز دارایی‌های سرازیر )

 

طرز سوم :

روشی که در کشور‌ایران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً در بررسی NAV رایج است .

NAV = بها افزوده سرمایه‌گذاری‌ها + بهای تمام‌شده حقوق و دستمزد صاحبان سهام

 

همان‌طور که اشاره شد ” بها خالص بودجه NAV ” , در دو حوزه جدا از هم قابل‌بررسی است :

ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل NAV آن

صندوق سرمایه‌گذاری که به‌طور بی نقص در مطالب قبل بآشگاه وبلاگ به آن پرداخته‌ایم , یکی‌از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری

در بازار سرمایه است , خصوصاً برای کسانی که خودشان وقت یا این که داده ها کافی برای انجام این فعالیت را ندارند .

 

شناخت ارزشمند خالص بودجه ( NAV ) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهمیت متعددی داراست و میتواند یک کدام از ملاک‌های

بررسی همت صندوق‌ها در حیث گرفته شود . سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های صندوق شریک

می گردند , پس ضروری است قیمت دارایی‌هایشان در صندوق را بدانند . مخصوصاً در شرایطی که بها این دارایی‌ها با دقت به

وضعیت بازار همواره در حالا تغییر‌و تحول باشد ; همان‌طور که میدانید جزء دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سهام شرکت‌ها

اختصاص یافته که با نوسان روزمره سهام , ارتقا یا این که کاهش مییابند . علاوه بر این , منفعت سهام تقسیم‌ شده بوسیله شرکت‌ها

هم به منابع صندوق بیش تر شده و قیمت دارایی‌های آن و مسلما آن , بها واحدهای خریداری‌شده را ارتقاء میدهد .

بها خالص هر واحد صندوق در انتهای هر روز و بر طبق ارزش آخری دارایی‌های آن آنالیز و از روش وبسایت منحصر به فرد صندوق

گزارش میشود .

همان‌طور که اشاره شد در‌صورتی‌که بدهی‌های صندوق که دربرگیرنده بدهی به کارگزاری‌ها بابت خرید سهام و بدهی به بخش های

مهم صندوق میشود را از دارایی‌های صندوق معدود کنیم , بها خالص کل دارایی‌های صندوق به دست می آید . حالا چنانچه نتیجه ها

را بر تعداد کل واحدهای صندوق ( واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ) تقسیم کنیم , قیمت خالص هر واحد یا این که NAV هر

واحد صندوق به دست می آید . براین اساس NAV صندوق , بها سهام هر سهم صندوق را نشان می دهد که سبب ساز می شود

معاملات در صندوق سهام آسان‌تر شود و هم‌چنین معیاری حساس در راستای تصمیم‌گیری مطلوب در گزینش صندوق سرمایه‌گذاری

محسوب ‌شود .

NAV صادر شدن چیست؟

به پولی که سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای نو صندوق پرداخت می کنند , NAV صادر شدن گفته میگردد و اندکی بیش‌تر از بها

خالص هر واحد ( NAV هر واحد ) است . این تفاوت بدین عامل است که رئیس صندوق در خرید سندها بهادار تازه می بایست

هزینه‌ای را بابت کارمزد پرداخت نماید و برای این‌که این کارمزد به سرمایه‌گذاران دیرین اجبار نشود ,

از سرمایه‌گذاران تازه اخذ میشود .

 

ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

NAV ابطال چیست؟
چنانچه سرمایه‌گذاری به وجه نقد نیاز داشته باشد و قصد فروش واحدهایش را نماید , بها واحدها به‌صورت NAV ابطال نظارت میشود

. ارزش هر واحد در حین ابطال با فرض کسر هزینه‌های مرتبط با معاملات از بهای فروش دارایی‌های سبد , انتخاب می شود و مبنای

خالص پرداخت به فرد قرار می گیرد ; یعنی هزینه کارمزد معاملات فروش , در حیث گرفته می شود و از بها خالص هر واحد کسر

می گردد . به این ترتیب NAV ابطال معمولاً کمتر یا این که معادل NAV هر واحد است .

براین اساس بها صادر شدن و ابطال واحدها هم بر پایه ی NAV رقم خورده و همسو با تغییرات آن نوسان مینماید .

در نهایت فایده یا این که ضرروزیان هر سرمایه‌گذار از محل تغییر تحول قیمت واحدهای صندوق مشخص و معلوم می شود .

سه نکته درخصوص NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری :

بها خالص دارایی‌های هر روز یک صندوق سرمایه‌گذاری در آخر روز معاملاتی بعد از آن حساب و کتاب می گردد .

NAV صادر شدن و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری بر طبق قیمت خالص دارایی‌های آن صندوق در طول روز کاری بعداز اعلام

خواهش است .

NAV صادر شدن و ابطال یک واحد سرمایه‌گذاری از یک صندوق مشخص و معلوم در یک روز معلوم باهم برابر نیستند .

 

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ایرادات حساب و کتاب NAV آن ها

حالا سؤال این است که آیا بها سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری را هم می‌توان با به حساب آوردن NAV هر سهم به دست آورد؟

با اعتنا به ساختار عمل شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران که همان از هدف ها مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری

مسافت دارا‌هستند و هم‌چنین طرز محاسبه NAV در کشور‌ایران , نمی توان اندازه روشنی برای هر سهم به دست آورد .

۱ ) بعضا شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران با اعتنا به ماهیت آنها که سرمایه – بسته یا این که اثبات می‌باشند

و سرمایه آن ها به عوارض متفاوت بلوکه شده‌است , الزامی به محاسبه و ارائه خالص قیمت دارایی‌های روزمره ندارند

( ولی صورت‌وضعیت ماهانه پرتفوی سرمایه‌گذاری خویش را ارائه می دهند ) .

۲ ) عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران سهام شرکت‌های غیربورسی را نیز حفظ می نمایند و بدین

ترتیب نمی توان قیمت روز سهام آنان‌را به‌صورت ظریف برآورد کرد .

۳ ) بعضا از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کشور‌ایران هلدینگ می‌باشند ; یعنی سهام کنترلی دو یا این که یکسری تیم دیگر را

دارا‌هستند , براین اساس محاسبه بها ظریف این سهام هم پیچیده است .

۴ ) معمولاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌جز دارایی‌های جانور در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خویش , دارایی‌های دیگری مانند

زمین و ساختمان و مجوزهای مختلف دارا هستند که‌این دارای اهمیت میتواند بعضاً تأثیر بیشتری از اصل سرمایه‌گذاری‌ها در بها

کمپانی داشته باشد و این مورد ها در NAV چشم نمی شود .

۵ ) عموم شرکت‌های سرمایه‌گذاری درآمدهای غیرعملیاتی هم دارا‌هستند , من جمله درآمد ارائه بعضا سرویس ها پیمانکاری ,

محاسبه بر بعضی طرح‌ها , قبول بعضی سمت‌ها در نشر اسناد ( مانند وفادار پذیره نویسی ) که باعث به تولید فایده میگردد ,

البته در NAV آنها نظر نمی شود .

نکته : در برآوردهای مالی , NAV نمی‌تواند منعکس شدن دقیقی از خالص قیمت دارایی‌های کمپانی ارائه دهد .

ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

راهکارهای حساب و کتاب NAV با اعتنا به تنوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در غایت بایستی بیان کرد که معضلات و نارسایی‌هایی از

این دست , موجب اندکی طلاق در بین NAV هر سهم نوشته شده در گزارش صورت‌وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری با بها سهام

آن ها می شود .

 

الف ) گهگاه برای رفع این نقص‌ می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های کمپانی را ارزش‌گذاری کنیم , بعد این رقم را با بهای تمام‌شده

درج‌شده در صورت‌های مالی کمپانی مقایسه کنیم . درصورتی‌که قیمت بازار بیش‌تر از بهای تمام‌شده باشد , این اضافی بها

نسبت به بهای تمام‌شده بایستی در محاسبه خالص قیمت دارایی‌ها در حیث گرفته شود , چون در واقعیت این اضافی قیمت

به هنگام ارائه داده ها در بخش دارایی‌ها در ترازنامه نهفته باقی‌مانده است .

 

بنابراين فرمول محاسبه خالص بها دارايي‌هاي يك شركت به‌صورت زير به دست مي‌آيد .

حقوق و دستمزد صاحبان سهام + اضافی بها سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به بهاي تمام‌شده = خالص بها دارايي‌ها

 

ب ) بديهي است انجام احتساب فوق در زماني كه شركت سرمايه‌گذاري فعاليت‌هايي بیرون از بورس داشته باشد , با مشکلاتی

راجع‌به حساب و کتاب NAV مواجه می‌گردد , كه علت آن نيز به کمبود بازار منصفانه براي ارزش‌گذاري سرمايه‌گذاري‌ها گشوده

مي‌گردد . به‌منظور رفع این ایراد می‌توان بها روز پرتفوی بیرون از بورس را متساوی بهای تمام‌شده آن ها مراد نمود .

ج ) با دقت بوجود نسبت‌های مالی که علاوه بر بی مقیاس کردن اعداد و ارقام و اندازه‌ها , باعث به قابلیت و امکان مقایسه میشود ,

برای چک منصفانه ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری , از نسبت بها به خالص بها دارایی‌ها ( P/ NAV ) به کار گیری می گردد .

این شاخص از نگرش علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/ E شامل است ; چون منفعت ( E ) نماینده قیمت کمپانی است و

طبق فرمول گوردن , ما با به کارگیری از درآمدهای آینده یک میزان دارایی , ارزش روز جاری آن میزان دارایی را شناسایی می کنیم ;

درحالی‌که NAV مستقیماً بها حقیقی و واقعی بودجه را نشان می دهد . به معنای دیگر نسبت P/ NAV متساوی «یک» واحد ,

نشان‌دهنده این است که ارزش سرازیر سهم همخوانی با خالص بها دارایی‌های کمپانی در هم اکنون داد و ستد است .

ارزش خالص دارایی ( NAV ) چیست؟

د ) دربرآورد NAV حاضر , ریز سرمایه‌گذاری‌های بورسی و بیرون از بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری از آخرین صورت شرایط پرتفوی منتشرشده شرکت‌ها در سامانه ناشران بورسی استخراج شده است . هم‌چنین برای استخراج دستمزد صاحبان سهام از پایانی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتشر شده‌ی شرکت‌ها به کارگیری میشود . گهگاه ممکن است مورخ پایانی ترازنامه پخش شده با پایانی صورت‌وضعیت پرتفوی یکسان نباشد . در‌این‌حالت‌ سودهای تقسیم‌شده مابین این دو مورخ از سمت شرکت‌ها سبب ساز کاسته شدن ارزش سهامشان شده , درحالی‌که به سرفصل سود انباشته در ترازنامه طولانی تر نگردیده است , لذا در محاسبات پایین سود‌های تقسیمی محقق شده هم به محاسبات طولانی تر می‌شود .

نکته قابل‌توجه سرفصل ذخایر کاهش بها سرمایه‌گذاری‌هاست . با اعتنا به این که این ذخیره در ترازنامه کاهنده‌ی دارایی‌هاست , لذا در محاسبات مرتبط با NAV , به محاسبات افزوده میشود .

بعداز محاسبه خالص قیمت دارایی‌های تعدیل‌شده ( با در حیث به چنگ آوردن سود نقدی و ذخایر کاهش بها ) , می بایست رقم فوق , تقسیم‌بر تعداد سهام کمپانی گردد تا NAV هر سهم محاسبه شود .
در مورد شرکت‌هایی که در اکنون انجام ارتقاء سرمایه‌اند بایستی بدین نکته اعتنا نمود که تعداد سهام آخری سرمایه ثبت‌شده بعلاوه تعداد سهامی که در حالا نشر است به‌عنوان ملاک تعداد سهام قرار گیرد .

با اعتنا به مطالب اشاره‌شده در ابتدا , خلاصه فرض‌های مبنای محاسبه NAV به‌صورت تحت است :
میزان دارایی و بدهی‌های خواسته شده در محاسبه NAV مرتبط با نهایی ترازنامه منتشره از طرف شرکت‌ها است .
داده ها مرتبط با پرتفوی کمپانی , بر طبق پایانی صورت‌وضعیت پرتفوی ارائه‌شده در وبسایت است .
در محاسبه قیمت روز پرتفوی بورسی , ارزش آخری روزمره اعمال میگردد .
قیمت بازار پرتفوی غیر بورسی , هم اندازه بهای تمام‌شده , مراد می گردد .
بهره نقدی نتایج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه که مجمع همگانی معمولی آنان مابین مسافت در بین مورخ ترازنامه و مورخ صورت‌وضعیت پرتفوی برگزار شده باشد , به‌عنوان سود نقدی محقق شده در محاسبات مراد میشود و ذخیره کاهش بها سرمایه‌گذاری‌ها به محاسبات طولانی تر می‌گردد .
سود نتایج از فروش سرمایه‌گذاری‌ها که مابین مورخ ترازنامه و مورخ صورت موقعیت پرتفوی پیش آمده باشد در محاسبات مراد می گردد .

 

حرف پایان

همان‌طور که ابلاغ شد قیمت خالص میزان دارایی ( NAV ) که نشان‌دهنده کل خالص قیمت دارایی‌ها است , در دو حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌طور جدا از هم به عمل گرفته می شود و هر مورد با روش‌های متمایز قابل‌محاسبه است . به این ترتیب که NAV در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ملاک مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری , جهت تعیین یک صندوق عالی قرار می گیرد . به این ترتیب حساب و کتاب آن , روزمره و مضاعف ظریف انجام قبول میکند ; البته در شرکت‌های سرمایه‌گذاری , به جهت اینکه ساختار عمل متمایز دارا هستند , در برآوردهای مالی , NAV نمی‌تواند منعکس شدن دقیقی از خالص قیمت دارایی‌های کمپانی ارائه دهد که برای حل این مورد , راهکارهایی ذکر شوید که با به‌کارگیری آنان می‌توان NAV را به‌طور نسبی به دست آورد . فیب فارکس

دیدگاه خود را بنویسید

16 − 9 =